Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 17)01

obrad Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia
03 sierpnia 2001 roku.


Obradom przewodniczył Skonieczny Marek – Przewodniczący komisji.
Obecni na obradach 5 osób w )g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Nieobecni na obradach, usprawiedliwieni przez Przewodniczącego komisji : Żurawski Jerzy, Kwiatkowski Karol i Sadowski Stanisław. Ponadto w obradach uczestniczyli : Witkowska Celina – Skarbnik Miasta i Gminy, inż. Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1.Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2001 roku.
2. Sprawy bieżące.

do punktu 1

Witkowska Celina – Skarbnik Miasta i Gminy szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2001 roku, najpierw po stronie dochodów, a następnie po stronie wydatków.
( sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2001 roku w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2 )
Komisja po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów pozytywnie oceniła realizację budżetu, generalnie budżet realizowany jest prawidłowo, bowiem wykonanie dochodów oscyluje w granicach 51,5 %, a wydatków 46, %.
Komisja jednak wyraziła ogromny niepokój stanem zaległości zobowiązań pieniężnych., bowiem stanowią one sumę 240.976 zł w tym z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 132.258 zł, od osób prawnych – 12.701 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 46.980 zł, od osób prawnych – 6.393 zł, z najmu i dzierżawy – 14.981 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3.179 zł, czynsze ADM – 12.773 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływu z karty podatkowej – 6.957 zł.
Następnie Komisja przeanalizowała wielkość przypisów w)g deklaracji podatkowych, złożonych do Urzędu Miasta i Gminy przez osoby fizyczne. Po dokonaniu ich analizy Komisja zwróciła uwagę, że niektóre osoby fizyczne zaniżyły metraż użytkowy w złożonej deklaracji.

- 2 -

W związku z tym Komisja wnioskuje o przeprowadzenie wyrywkowej kontroli przez Referat podatkowy Urzędu Miasta i Gminy u niżej podanychosób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą :
1. Urbańskiego Stanisława w Dobrzyniu nad Wisłą,
2. Kupiec Mirosława w Kochoniu,
3. Onka Stanisława w Szpiegowie,
4. Orbaczewskiego Sławomira w Szpiegowie.

do punktu 2

Burmistrz Miasta i Gminy poinformował o postępie realizacji inwestycji oraz prac remontowych zaplanowanych w tegorocznym budżecie gminy.
W dziale „ Kultura fizyczna i Sport „ - trwa naprawa i modernizacja Pawilonu MLKS „ Wisła „ w trakcie realizacji jest : obrynnowanie dachu, wymiana futryn, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, demontaż starych instalacji, wykonanie dwóch łazienek w komplecie, remont całościowy korytarza, wymiana stolarki drzwiowej, wymieniony został dach na budynku Pawilonu. Pozostaje do ukończenia wymiana instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków oraz malowanie obiektu, roboty muszą być zakończone do terminu dożynek diecezjalnych
W dziale „ Kultura i Sztuka „ – wykonano malowanie oraz wymianę obwodu instalacji elektrycznej w Świetlicy w Mokówku. Wykonano również kompletną wymianę sufitu około 120 m2 w Świetlicy we wsi Kamienica.
W dziale „ Transport „ - ułożono dywanik asfaltowy na drodze w Kisielewie za cenę 58.691 zł, zgodnie z wygranym przetargiem na wykonanie inwestycji, w sierpniu zostanie rozpoczęta budowa drogi w Krojczynie, planowane zakończenie inwestycji pod koniec września b.r. W tegorocznym budżecie gminy zaplanowano budowę 1 km, a wartość kosztorysowa opiewa la na kwotę 180.000 zł, natomiast wartość na podstawie przetargu wynosi 147.000 złotych.
Wobec zaoszczędzonych środków finansowych wskutek korzystnego przetargu, Zarząd postanowił poszerzyć rozmiar inwestycji do 1.500 m.b. Wartość kosztorysowa tego odcinka wynosi 250.000 złotych. Istnieje możliwość dofinansowania tej inwestycji z Urzędu Marszłkowskiego kwotą 20.000 złotych. Trwa realizacja inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą, przetarg na inwestycję wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego z Brodnicy za kwotę 1.029.204 zł. Rozmiar robót będzie poszerzony o pogłębienie kanału w ulicy Zjazd, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych może być poszerzony o 20 %. W sierpniu będzie wykonana przebudowa chodnika na ulicy Lipnowskiej, wartość kosztorysowa inwestycji 18.000 zł, a wartość w wyniku przetargu 10.562 zł, zakup materiałów
Sfinansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich.
- 3 -

W trakcie opracowywania jest dokumentacja na modernizację drogi w Ruszkowie. W 70 % wykorzystane zostały zaplanowane środki finansowe na zakup żużla na remont dróg gminnych. Do realizacji pozostała zabudowa wiaty przystankowej w Dobrzyniu n. Wisłą oraz zabudowa pięciu lamp oświetleniowych na ulicy Królowej Jadwigi.
W dziale „ Oświata i Wychowanie „ - uregulowana została należność w kwocie 32.000 zł za wykonanie w roku ubiegłym prac adaptacyjnych w szkole podstawowej w Dyblinie, trwają prace adaptacyjne w szkole Krojczyn – koszt 25.000 zł, trwają również prace w zakresie kontynuacji drugiego etapu remontu budynku szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1716
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167811
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony