Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 17 luty 2011 r. o godz. 1200 w sołectwie Główczyn,

 

Na ogólną ilość 67  uprawnionych do głosowania, obecnych było 12

mieszkańców sołectwa co stanowi 17 %                                                                          

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Głowczyn, Pani Celmer Zofia, który stwierdził prawomocność zebrania w II terminie   ze względu na brak  w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

 

Henryk Domeradzki- Przewodniczący Rady Miejskiej

Kwiatkowska Renata- Inspektor ds. obsłógi rady.

Zbigniew Pawłowski- Radny

 

 

 

 

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres Kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pani Celmer Zofia

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył

 Pani Celmer Zofia

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Kwiatkowska Renata poinformowała, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Brudnicka Izabela

2.       Nowakowski Paweł

3.      Lewandowska Jadwiga

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Celmer Zofia

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Brudnicki Grzegorz

2.      Krajkowski Edmund

3.      Kłobukowski Artur.

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Celmer Zofia- 12  głosów,

Sołtysem wybranoPani  Celmer Zofia

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Brudnicki Grzegorz – 12  głosów,

2.      Krajkowski Edmund - 10 głosów,

3.      Kłobukowski Artur - 10 głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.Brudnicki Grzegorz ,

2 Krajkowski Edmund,

3 Kłobukowski Artur

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Brudnicka Izabela

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Nowakowski Paweł

Ad. 6

Pani Sołtys zasugerowała że środki z funduszu sołeckiego wcześniej przeznaczone na plac zabaw mieszkańcy postanowili przeznaczyć  w wysokości 4 tys. na  remont remizy.

Mieszkańcy poruszyli temat postawienia nowego przystanku.

Znak „Zakaz zatrzymywania się i postoju” postawić w miejscowości Główczyn.

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 11:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 774
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4106076
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:03

Stopka strony