Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/86/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2012

 

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości  Dyblin”

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.)  oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin”,              w dotychczasowej wysokości 7,85 zł netto za 1 m3 od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Do w/w wymienionej taryfy będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 2

Taryfa, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego odprowadzenia ścieków do lokalnej oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin realizowanej przez Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński , Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

 

            Na podstawie art.24, ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) Zakład Usługowy WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki w dniu 16-02-2012 r. zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin na okres od dnia 1 maja 2012 do dnia 30 kwietnia 2013 r.

            Utrzymanie taryfy na niezmiennym poziomie na kolejny rok, Zakład Usługowy WOD-BUD opiera na podstawie analizy wyniku ekonomiczno-finansowego za rok obrachunkowy, który umożliwia osiągnięcie przychodów pokrywających koszty bieżącej działalności w okresie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy.

            Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług kanalizacyjnych, świadczonych przez przedmiotowy Zakład, wynikających
z poziomu taryfy.

            Stosownie do zapisu art.24 ust.9a cytowanej wyżej ustawy rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-20 14:27
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-24 14:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 998
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-24 14:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200535
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony