Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 09 czerwca 2005 roku.


w sprawie: zmian budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XVIII/101/04 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 2004,

- w uchwale Nr XIX/108/05 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 04 marca 2005,

- w zarządzeniu Nr 2/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2005,

- w uchwale Nr XX/118/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2005 r

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 14.466.282,00 zł, zastępuje się kwotą 14.604.482,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.386.266 zł, zastępuje się kwotą 2.524.466,00 zł,

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 15.343.647,00 zł zastępuje się kwotą 15.481.847,00 zł”

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.386.266,00 zł, zastępuje się kwotą 2.524.466,00 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-12 10:31
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 09.06.2005 r. Dochody:
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
852Pomoc społeczna138.2002.228.040
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne i zdrowotne138.200605.200
2030Dotacja celowa138.200357.200
Razem:138.20014.604.482
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-12 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-12 10:33
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 09.06.2005 Wydatki :
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
600Transport i łączność11.00011.000507.000
60016Drogi publiczne i gminne11.00011.000507.000
4110Składki na ubezpieczenie społeczne500500
4120Składki na fundusz pracy500500
4270Zakup usług remontowych11.000128.000
801Oświata i wychowanie3.6663.6667.337.258
80101Szkoły podstawowe1.6384.531.083
3240Stypendia dla uczniów1.6384.531.083
80110Gimnazja2.0281.990.510
3240Stypendia dla uczniów2.0282.028
80195Pozostała działalność
3.6663.134
3240Stypendia dla uczniów3.6663.134
851Ochrona zdrowia10.00010.00088.000
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi10.00010.00080.000
3110Świadczenia społeczne10.00011.000
4210Materiały i wyposażenie10.00032.000
852Pomoc społeczna
138.2002.431.896
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne
138.200605.200
3110Świadczenia społeczne138.200605.200
Razem:162.86624.66615.481.847
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-12 10:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-12 10:44
Uzasadnienie

801 – Oświata i wychowanie

Przeniesienie w planach wydatków stypendiów dla uczniów z rozdziału „Pozostała działalność” do poszczególnych jednostek zgodnie z decyzjami dyrektorów.

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie – 138.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowaniem z budżetu państwa.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-12 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2078
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-12 11:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162190
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony