Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin ,, świetlicy szkolnej ”- zajęcia świetlicowe.

I Cele i zadania zajęć świetlicowych.

Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

1) Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach po zajęciach lekcyjnych.

2) Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno moralnej.

4) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.

5) Prowadzenie współpracy z wychowawcami , rodzicami celem rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych.

II. Warunki korzystania z zajęć świetlicowych.

1) Regularnie uczestniczyć w zajęciach po lekcjach.

2) Zachować się tak, by nie przeszkadzać innym.

3) Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.

4) Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA.

1. PRACE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE

- gromadzenie zbiorów – zgodnie z problemem i potrzebami placówki

- gromadzenie ewidencji zbiorów

- opracowanie biblioteczne zbiorów – opracowanie techniczne , klasyfikowanie , katalogowanie

- selekcjonowanie zbiorów – materiałów zbędnych , zniszczonych , przy współudziale nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w bibliotekarstwie

- konserwacja zbiorów – stosowanie zabiegów chroniących zbiory przed ich przedwczesnym zużyciem ( oprawa , naprawa )

- organizowanie warsztatu informacyjnego – wydzielanie księgozbioru podręcznego

- prowadzenie katalogów

- sporządzanie haseł , napisów informacyjnych

- opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej
- aktualizacja regulaminów wypożyczalni i czytelni

- przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki

- prowadzenie statystyki wypożyczeń – dziennej , miesięcznej i rocznej

- prowadzenie dziennika pracy biblioteki

- sporządzanie sprawozdań z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej

- udział nauczyciela bibliotekarza w kontroli księgozbioru

- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki

- dbałość o estetykę i funkcjonalne urządzenie lokalu bibliotecznego , wyposażenie biblioteki w odpowiednie meble , sprzęt , zamawianie druków bibliotecznych , materiałów dekoracyjnych , materiałów do konserwacji .

2. PRACA PEDAGOGICZNA Z CZYTELNIKAMI

- udostępnianie zbiorów – książek i innych źródeł informacji

- udzielanie informacji czytelniczych

- informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach

- rozmowy z czytelnikami o książkach

- poradnictwo w wyborach czytelniczych , zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i jej planowania

- prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej

- inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego

- udostępnianie nauczycielom , wychowawcom potrzebnych im materiałów , pomoc w organizowaniu pracy z książką , czasopismem oraz w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych

- informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów , przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rady pedagogicznej

- prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek

- organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa uczniów , np. apeli czytelniczych , konkursów czytelniczych, spotkań i innych imprez czytelniczych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I INSTYTUCJAMI.

1. Informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów .

2. Angażowanie rodziców do prac związanych z urządzeniem biblioteki i imprez czytelniczych .

3. Informowanie użytkowników o zbiorach , warsztacie informacyjnym , dniach i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek .

4. Udostępnianie rodzicom książek i innych źródeł informacji .

5. Wymiana materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi bibliotekami i ośrodkami informacji .

6. Organizowanie wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji .

7. Organizowanie uczniów do udziału w lekcjach bibliotecznych i rożnych formach pracy z czytelnikami w innej bibliotece.

8. Organizowanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych – spotkania z autorami , wystawy , odczyty przez inne biblioteki.

9. Zbiorcze wypożyczanie lektur z bibliotek publicznych .
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-05 12:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-05 13:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4535
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-05 13:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200985
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony