Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XVIII/125/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 listopada 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami); art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst  jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami); art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
ze zmianami); art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisła z dnia
14 kwietnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom., Nr 81 poz. 1344 z 2008 r.) wprowadza się następujące zmiany: § 3 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso każdego z wyżej wymienionych podatków
w wysokości 7% kwoty zainkasowanego podatku przez danego inkasenta, nie mniej jednak niż 380,00 zł.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko  - Pomorskiego.

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-12-04 14:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1264
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-04 14:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157684
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony