Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VIII/49/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 czerwca 2011 roku

 

w sprawie: obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na obniżenie ustalonej zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, bonifikaty ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 w/w ustawy (operat szacunkowy), nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Dyblinie o powierzchni 0,1186ha, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 96/5 dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi KW Nr 23622  - do wysokości 5%.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Burmistrz może, za zgodą rady, obniżyć tę bonifikatę. Zgoda ta jest korzyścią dla Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-27 07:49
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 12:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1063
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 12:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200291
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony