Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 21)170)01
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 28 grudnia 2001 rokuw sprawie : ustalenia opłat za wodę z ujęć wodociągowych na terenie gminy
Dobrzyń n. Wisłą oraz wody kupowanej w Zadusznikach.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz. 74 z póź.zm.)


uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się opłatę za dostarczoną wodę :
- z ujęcia w Chalinie i Grochowalsku 1.35 zł + VAT za 1 m 3,
- wody kupowanej z ujęcia w Zadusznikach 1.35 zł + VAT za 1 m3.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 15)129)2000 Rady Miejskiej, z dnia 28 grudnia 2000 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2002 roku.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 10:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2083
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 10:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161128
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony