Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 43/05
Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 22 marca 2005 roku


Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik
nr 1 )
Ponadto na posiedzeniu obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender, Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski oraz Skarbnik – Celina Witkowska.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad.
Tematem posiedzenia była „Analiza wykonania budżetu za rok 2004”.
Przewodniczący komisji poprosił Panią Celinę Witkowską o zapoznanie zebranych z informacją dotyczącą wykonania budżetu za 2004 rok.
Dochody budżetowe na zaplanowane 13.412.325,00 zł wykonano 13.533.128,00 zł, co stanowi 100,90% planu określonego uchwałami budżetowymi.
W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: subwencje 57,79%, dochody własne 29,10%, dotacje 13,10%. Najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa i wynosi 40,69% dochodów gminy.
( pełna treść informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu )
Wynik finansowy przedstawia się następująco.
Planowano deficyt budżetowy 572.066,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 106.798,00 zł.
Planowane dochody 13.412.325,00 zł Wykonane dochody 13.533.128,00 zł
Planowane wydatki 13.984.391,00 zł Wykonane wydatki 13.426.330,00 zł
- 572.066,00 zł + 106.798,00 zł

Z ponadplanowych dochodów – 120.803,00 zł
Z niewykonanych wydatków – 558.061,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu
- zobowiązania finansowe / pożyczki / 690.000,00 zł
- pozostałe zobowiązania 3.330,00 zł
- nadwyżka budżetu 106.798,00 zł
- skumulowany niedobór -117.933,00 zł
na zasobach budżetu
----------------------
razem 682.195,00 zł


Zobowiązanie krótkoterminowe
/ spłaty pożyczek / - 275.000,00 zł
wolne środki + nadwyżka budżetu 403.865,00 zł
Przewodniczący Komisji Budżetu – Marek Skonieczny podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu za rok 2004.
Wobec braku pytań, Przewodniczący poprosił Burmistrza o zabranie głosu.
Burmistrz wstępnie poinformował zebranych o propozycji podziału nadwyżki budżetowej.
Nadwyżkę planuję przeznaczyć na:
- wymianę okien w Szkole Podstawowej w Krojczynie,
- podłączenie stacji uzdatniania wody do studni głębinowej,
- modernizację dróg gminnych,
- remont i rozbudowę strażnicy OSP Chalin i Grochowalsk,
- konserwację zabytków w Dobrzyniu i Grochowalsku,
- próby agrotechniczne,
- budowę dwóch przystanków dla dzieci dojeżdżających do szkoły,
- ogrodzenie stadionu,
- likwidację zastoisk wodnych,
- remont bloku przy ul. Robotniczej / jeżeli starczy pieniędzy /
To jest jak już wspomniałem wstępna propozycja podziału nadwyżki budżetowej. Jeszcze raz na pewno dokładnie pewne zagadnienia będą analizowane. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski zaproponował aby
z nadwyżki budżetowej wygospodarować pieniądze na remont urzędu, w którym jest wiele do zrobienia.
Wobec braku pytań i dyskusji, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zakończył posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Komisji

Marek Skonieczny

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1764
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 10:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170600
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony