Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XVIII/122/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie: zbycia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne        gminy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zbycie lokalu użytkowego nr 11 o powierzchni użytkowej 81,04 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem składowym           o powierzchni 10,88 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w części 9192/54037, położonego przy ul. Robotniczej nr 1 w Dobrzyniu nad Wisłą, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 756/6 o powierzchni 1107 m2,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 34000.

 

§ 2

 

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Obowiązujące przepisy prawa miejscowego określają zasady  sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, sprzedaż lokalu wymienionego w projekcie uchwały wymaga odrębnej zgody samorządu.

Lokal nr 11 położony w 11 lokalowym budynku mieszkalno-usługowym  przy ul. Robotniczej nr 1 w Dobrzyniu nad Wisłą, to lokal będący wcześniej sklepem masarskim, użytkowanym przez byłą Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska „ w Dobrzyniu nad Wisłą, a następnie przez wielu innych użytkowników. Z niektórymi z nich rozwiązano umowy najmu z powodu nie wywiązywania się z warunków umowy.

W przypadku ewentualnej adaptacji na lokal mieszkalny gmina musiałaby ponieść znaczne nakłady.

Lokal posiada dużą powierzchnię użytkową (81,04 m2) i mógłby pełnić funkcję lokalu użytkowego z wykorzystaniem na działalność o charakterze nieuciążliwym. Lokalowi przynależy pomieszczenie składowe                            o powierzchni użytkowej 10,88 m2 oraz udział w nieruchomości wspólnej w części 9192/54037, w tym w działce gruntu nr 756/6 o powierzchni 1107m2.

Wobec tego wyrażenie zgody na zbycie jest uzasadnione.

 

 

 

 

Opracowała : Zofia Jóźwiak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-12-04 14:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1389
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-04 14:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5199112
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony