Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXI/129/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 24 czerwca 2005r.


w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własnośc Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:


§ 1


Określić zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2


Zasady sprzedaży objęte niniejszą uchwałą dotyczą jedynie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach umieszczonych w wykazie nieruchomości stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 5


Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr 13/115/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy oraz uchwała Nr XVII/96/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/115/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-07 09:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-07 09:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1985
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-07 09:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156904
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony