Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr NZM 0050.36.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 17 października  2013 r.

 

w sprawie:  ustalenia norm zużycia paliwa dla  ciągnika rolniczego ZETOR MAJOR 80 o nr rej. CLI 7T24

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.Ustala się normę zużycia paliwa dla  ciągnika rolniczego ZETOR MAJOR 80 o nr rej. CLI 7T24 w wysokości 5 litrów  oleju napędowego na 1 mtg. pracy.

2. Podstawą ustalenia normy zużycia paliwa jest protokół z badania zużycia paliwa powołanej w tym celu komisji. Protokół stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

1. W przypadku stwierdzenia przepału wynoszącego powyżej 1 litra w danym miesiącu , pracownik kierujący pojazdem w tym okresie  zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia w tej sprawie, wskazując jego  przyczyny.

2. W przypadku stwierdzenia, na podstawie wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 1, niezawinionego przepału, pracownik kierujący pojazdem w danym miesiącu nie zostanie obciążony kosztami za przekroczenie ustalonej w § 1 niniejszego Zarządzenia normy zużycia paliwa.

 

§ 3.

1. Obciążenie za przepał zawiniony l w stosunku do normy, obliczane w oparciu o średni koszt zakupu jednego litra paliwa w  miesiącu, w którym  wystąpiło ponadnormatywne zużycie paliwa – przepał.

2. Obciążenie odbywać się będzie poprzez potrącenie  z wynagrodzenia pracownika kosztów nadwyżek zużycia paliwa.

4. Podstawą obciążenia pracownika kierującego ciągnik, będzie podpisane przez niego oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie z  wynagrodzenia za pracę kosztów nadwyżek zużycia paliwa, którego wzór został określony  w brzmieniu Załącznika Nr 2  zarządzenia.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-11 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 898
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-11 08:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224615
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony