Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR ZOS.0050.23.2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie


 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, 357, 1045, 1418 i 1620, z 2014 r. poz. 7 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525), zarządza się, co następuje:


 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie.

2. Ogłoszenie o konkursie, które stanowi załącznik do zarządzenia, zamieścić:

 1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1;

 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – www.dobrzyn.pl;

 3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – www.bip.dobrzyn.pl;

 4. w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą;

 5. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2016-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-14 13:57

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2016-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-14 13:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 906
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-14 13:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4614627
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-08 09:49

Stopka strony