Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XIV/79/12

z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
na lata 2012–2019

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012–2019  wraz  z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do Uchwały.

§ 2

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr V/24/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011–2018 ze zmianami: Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/38/11 z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/43/11 z dnia 09 maja 2011 roku, Zarządzenie nr F.N.0050.13.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 maja 2011 r, Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/54/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku, Zarządzenie nr F.N.0050.20.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2011 r, Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/59/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku, Zarządzenie nr F.N.0050.34.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2011 r, Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/63/11 z dnia 26 października 2011 roku, Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/71/11 z dnia 29 listopada 2011 roku, Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/77/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-20 11:42
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 08:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 989
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 08:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160994
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony