Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr ZOS.4470.26.2013

Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Z dnia 29 lipca 2013 r.

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz §10 i §14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje

§1

Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Za udział w posiedzeniu komisji, członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł. Netto.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Agnieszki Kołodziejskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1.

Grzegorz Mazurek

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

2.

Wojciech Pawłowski

Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3.

Edyta Bukowska

Dyrektor szkoły

4.

Dariusz Jan Kosowski

Ekspert – mgr inż. Zootechniki, kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki z astronomią, matematyki i informatyki

5.

Teresa Głuszkowska

Ekspert – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

 

Załącznik nr 2

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Agnieszki Chruściel ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1.

Grzegorz Mazurek

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

2.

Wojciech Pawłowski

Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3.

Zbigniew Kaźmierkiewicz

Dyrektor szkoły

4.

Teresa Głuszkowska

Ekspert – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

5.

Dariusz Jan Kosowski

Ekspert – mgr inż. Zootechniki, kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki z astronomią, matematyki i informatyki

6.

Maria Pruchniewska

Przedstawiciel związków zawodowych

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-11 11:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 732
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-11 11:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4319661
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:16

Stopka strony