Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

Uchwała Nr III/11/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 4¹ ust.1,2,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r, Nr 70 poz.473 ze zmianami) oraz art.6 ust. 1 i 2, art 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) ze zmianami.

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011 zwany dalej  „Programem” , stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.                                        

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§  3

 

Traci moc uchwała nr  XXIX/178/09  z dnia 29 grudnia 2009  roku.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

                                          

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 13:25
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 09:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1102
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 09:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156825
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony