Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 15/08

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

z dnia 22 września 2008 roku

Obradom przewodniczyła Maria Pruchniewska – Przewodnicząca Komisji.

W obradach uczestniczyło 6 członków komisji.

( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu )

Temat posiedzenia: „Ocena działalności instytucji kultury Dobrzyński Dom Kultury i Biblioteka Publiczna”.

W posiedzeniu udział wzięli: p.o. Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu n/W Renata Chęcka oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniu n/w Zbigniew Koprowski.

Przewodnicząca komisji Maria Pruchniewska poprosiła Panią Renatę Checką
o zapoznanie zebranych z działalnością domu kultury.

Dobrzyński Dom Kultury „Żak” rozpoczął dzielność na mocy uchwały
Nr X/70/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku.

W Domu Kultury zatrudnionych jest trzech pracowników:

  1. p.o. Dyrektora Renata Chęcka

  2. Głowna Księgowa – Ewelina Drużyńska ¼ etatu

  3. Instruktor Paweł Skierski – ½ etatu / przyjęty po odbyciu przygotowania zawodowego w okresie od 1.02.2008 do 31.07.2008 na okres 6 m-cy od 1.08.2008 r. do 31.12.2008 r./.

W okresie sprawozdawczym tj. od 02.01.2008 do 31.08.2008 r. działały następujące sekcje:

- sekcja tańca nowoczesnego z podziałem na grupy wiekowe / dwie /,

- sekcja plastyczna,

- sekcja wokalna,

- zespół działający przy Klubie Seniora „Złoty Kłos”,

- sekcja nauki gry na instrumentach klawiszowych,

- orkiestra dęta,

- ćwiczenia gimnastyczne dla młodzieży i dorosłych.

Od września rozszerzona została oferta o dwie sekcje tj. teatralną
i fotograficzną. Instruktorzy prowadzący sekcje tańca nowoczesnego oraz orkiestrę dętą za swą pracę otrzymują wynagrodzenia na podstawie przedstawionych rachunków ponieważ prowadza własna działalność i tak w przypadku orkiestry dętej są to Usługi Edukacyjne, natomiast w przypadku sekcji tanecznej są to Kursy Tańca. Pozostali instruktorzy otrzymują wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło.

Przy domu kultury działają również:

- Miejsko-Gminna Rada Kobiet,

- Klub miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK,

- Klub Seniora „Złoty Kłos”.

Dom kultury pozyskuje środki m.in. za wynajem sali. W DK odnowiony został korytarz łączący sale z pomieszczeniami piwnicznymi, założony został sufit podwieszany oraz wymieniono oświetlenie na dużej Sali.. zakupiono żaluzje pionowe oraz rolety okienne. Na potrzeby własne został zakupiony sprzęt komputerowy, drukarka oraz aparat fotograficzny.

Zakupiono również dwa namioty oraz dwa parasole niezbędne podczas imprez plenerowych.

/ szczegółowa treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu/

Następnie Przewodnicząca komisji poprosiła o pytania.

Żaneta Kalinowska – radna. Wiem, że korzysta z pomieszczeń w DK Poradnia Logopedyczna, czy są możliwości aby inni terapeuci również mogli uruchomić swoje usługi?

Renata Chęcka – uważam, że są możliwości jeżeli będzie tylko taka potrzeba.

Maria Pruchniewska – Przewodnicząca komisji. Te wszystkie sekcje dotowane są z budżetu czy myśli Pani o sekcjach, które przynosiły by zysk dla DK?

Renata Chęcka – myślałam o języku angielskim ale jak na razie nie ma zainteresowania ze strony społeczeństwa w tym kierunku.

Maria Pruchniewska – czy Pan Skierski ma przygotowanie aby prowadzić zajęcia z dziećmi?

Renata Chęcka – niestety nie ma na dzień dzisiejszy odbywa się to za zgodą pana burmistrza.

Maria Pruchniewska – czy studia, które Pani podjęła są adekwatne do tego co Pani robi?

Renata Chęcka – niestety nie, mam małe dziecko i nie stać mnie na dłuższe dojazdy.

Wobec braku dalszych pytań informacje z działalności Biblioteki Publicznej złożył Pan Zbigniew Koprowski.

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu n/W utworzona została na mocy uchwały Nr X/71/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

Stan zatrudnienia wynosi – 3 pracowników

- dyrektor biblioteki – 1 etat,

- główny księgowy – 0,25 etatu,

- starszy bibliotekarz – 0,5 etatu.

Na koniec okresu sprawozdawczego księgozbiór bibliotek liczy 30304 vol.

Zakupiono 313 vol. Na kwotę 7940,10 zł. Dla Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniu zakupiono 239 vol. Na kwotę 6594,05 zł dla filii w Chalinie zakupiono 74 vol. Na kwotę 1346,05 zł. Biblioteki prenumerują 14 tytułów czasopism. Liczba czytelników ogółem 878 Dobrzyn n/Wisłą 518, Chalin 360. Z księgozbiorów podręcznych bibliotek skorzystało 902 czytelników. Z czytelni internetowej Ikonka skorzystało 416 osób w celach edukacyjnych
i komunikacyjno rozrywkowych.

/ szczegółowa treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu/

Pytań brak.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodnicząca komisji

Maria Pruchniewska

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-05-11 08:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1084
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-11 08:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157873
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony