Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                   Uchwała Nr VIII/52/07

         Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                    z dnia 25 lipca 2007 roku

w sprawie: zbycia działek stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Płomiany oznaczonych geodezyjnie numerami:

- 160/3 o pow. 1,00 ha – KW Nr 20197

- 159/4 o pow. 1,69 ha – KW Nr 20197

- 158/1 o pow. 0,30 ha – KW Nr 18838

§ 2

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

                                        UZASADNIENIE

Przedmiotowe działki wchodzą w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 224/A. Stanowią nieruchomość zabudowaną w części budynkiem szkoły podstawowej.            Z dniem 1 września 2007 r. Szkoła Podstawowa w Płomianach ulega likwidacji, a nieruchomość ta jest zbędna gminie.

Gmina uzyskała wstępną zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zbycie w/w nieruchomości – pismo z dnia 06.07.2007 r. znak: WOZU/W.UAB. – 986/2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 11:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-18 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1660
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 11:25

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218793
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony