Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VIII/48/03
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. a oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 122, 128 ust. 2 art. 134, ust 3, art. 135 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/.

Rada Miejska uchwala,
co następuje:

I. W uchwale Nr III/16/02 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 2002 roku
- w zarządzeniu Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 stycznia 2003 roku
- w zarządzeniu Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 07 marca 2003 roku
- w uchwale Nr IV/29/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 26 marca 2003 roku
- w zarządzeniu Nr 10/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 7 kwietnia 2003 roku
- w uchwale Nr V/34/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 kwietnia 2003 roku
- w zarządzeniu Nr 13/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 20 maja 2003 roku
- w zarządzeniu Nr 14/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 2 czerwca 2003 roku
- w zarządzeniu Nr 15/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 czerwca 2003 roku
- w zarządzeniu Nr 15/A/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lipca 2003 roku
- w uchwale Nr VI/37/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2003 roku
- w zarządzeniu Nr 22/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 02 września 2003 roku
- w zarządzeniu Nr 25/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 września 2003 roku
- w uchwale Nr VII/40/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2003 roku
- w zarządzeniu Nr 31/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2003 roku

wprowadza się następujące zmiany:

II. w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 12.080.052,00 zł., zastępuje się kwotą 12.134.966,00 zł”
- w tym: „dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.078.993,00 zł. zastępuje się kwotą 1.119.867,00 zł.”

III. w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.086.724,00 zł. zastępuje się kwotą zł. 13.141.638,00 zł.
W tym: - na „dotacje z budżetu w kwocie 1.078.993,00 zł., zastępuje się kwotą 1.119.867,00 zł.”
- „wydatki majątkowe w kwocie 1.106.114,00 zł., zastępuje się kwotą 1.097.814,00 zł.”

IV. w § 7 wyrazy „ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 138.000,00 zł. zastępuje się kwotą 120.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4”

V. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały na kwotę 53.082,00 zł., zastępuje się kwotą 91.557,00 zł.

VI. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 10:54
Załącznik
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2143
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 12:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200240
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony