Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 33/2000 ZARZĄDU MIASTA I GMINY DOBRZYŃ N.WISŁĄ
Z DNIA 23 SIERPNIA 2000 ROKU


w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w przedszkolu samorządowym, szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu samorządowym,szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach, zwanych dalej „szkołą”, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a
wymiarem określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań nauczyciela, któremu powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, Zarząd Miasta i Gminy może go zwolnić w części lub w całości od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć.

§3

W sytuacji określonej w § 2 nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.

§4

Wymiar zajęć określony w załączniku do niniejszej uchwały odnosi się również do nauczycieli, zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-27 12:20
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/2000 Zarząd Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 23 sierpnia 2000 roku
1.Dyrektor przedszkola liczącego:

- 2 oddziały,

-3 oddziały,


12

10
2.Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

- do 4 oddziałów,

- 5-6 oddziałów,

-7-8 oddziałów,

- 9-16 oddziałów,

- 17 i więcej oddziałów,


12

10

8

5

3
3.Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej:

- 12-16 oddziałów,

- 17 i więcej oddziałów,


10

8
4.Kierownik filii szkoły każdego typu liczącej:

- do 4 oddziałów,

- 5 i więcej oddziałów,


12

10
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-27 12:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-27 12:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1698
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-27 12:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4392483
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 13:30

Stopka strony