Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR IX/54/03
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 grudnia 2003 roku


w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2004


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 i art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr9, poz. 84 ze zmianami ) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku ( tekst jednolity Monitor Polski Nr 51 poz.804 ) w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 ).


uchwala się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe:
1. wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –22,00 zł,
2. wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –32,00 zł,
3. za sporządzenie testamentu przed Burmistrzem lub Sekretarzem Miasta i Gminy – 30,00 zł.
§ 2


Uiszczenie opłaty następuje gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy z chwilą zgłoszenia potrzeby dokonania określonych czynności urzędowych, za sporządzenie testamentu opłata następuje w znakach skarbowych.

§ 3

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.


§ 4

Traci moc uchwała Nr II/11/02 z dnia 09 grudnia 2003 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2039
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5028197
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 15:24

Stopka strony