Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXV/206/10
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 sierpnia 2010roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami),


 

uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 514.828,00 zł (pięćset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont stadionu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą – odprowadzenie wód drenażowych oraz płyta boiska”

  2. Kredyt należy zaciągnąć w banku z zachowaniem kryterium konkurencyjności tzn. należy wybrać bank proponujący najkorzystniejsze warunki.

  3. Spłata kredytu nastąpi w latach: od 2012 r. do 2018 r.

§ 2

Kredyt zostanie zabezpieczony wekslem in blanco.

§ 3

Zaciągnięte zobowiązanie finansowe, określone w § 1 uchwały zostanie w całości pokryte
z dochodów własnych budżetu Gminy - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 


 


 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1177
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5189919
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony