Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXII/154/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Dopłaty do taryfy za dostawę wody” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm.Wielgie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858
ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie w wysokości 0,25 zł/m3

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

Dopłata , o której mowa w §1, będzie przekazywana co dwa miesiące w formie dotacji przedmiotowej, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Pana Andrzeja Wyszyńskiego, ul. 22-go Stycznia 3, w Dobrzyniu nad Wisła, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody za wymieniony okres.

§ 3

Określa się źródło finansowania dopłaty – budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od
1 marca 2009 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Dopłaty do taryfy za dostawę wody” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm.Wielgie.

Na XXI Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą odbytej w dniu 30 stycznia 2009 r. wpłynął wniosek Radnego Pana Tomasza Gęsickiego w sprawie dopłaty z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie.

Proponowana wysokość dopłaty, to 50 % różnicy w cenie pomiędzy ceną z ujęcia w miejscowości Chalin, Grochowalsk, a ceną z ujęcia w miejscowości Zaduszniki. Stanowi to kwotę 0,25 zł/m3 netto.

Obowiązujący przepis prawny, art.24, ust.6 w/w ustawy, umożliwia Radzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług. Zgodnie z powyższym artykułem dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu świadczącemu w tym zakresie usługę.

W celu złagodzenia różnicy skutków podwyżki cen wody dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki, gm.Wielgie uznaję za zasadne zatwierdzenie dopłaty.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę
o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:28
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1266
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166644
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony