Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr XXII/145/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 4¹ ust.1,2,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r, Nr 70 poz.473 ze zmianami) oraz art.6 ust. 1 i 2, art 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009 zwany dalej „Programem” , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Traci moc uchwała nr XV/102/08 z dnia 19 maja 2008 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:53
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1360
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218542
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony