Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXI/174/06

Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą

z dnia 05 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

I w uchwale Nr XXVI/148/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2005 roku,

- w zarządzeniu Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 lutego 2006 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2006 roku

- w uchwale Nr XXVII/153/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2006 roku

- w uchwale Nr XXVIII/155/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 06 marca 2006 roku

- w uchwale Nr XXIX/159/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2006 roku

- w zarządzeniu Nr 6/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 kwietnia 2006 roku

- w uchwale Nr XXX/168/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 15.870.334,00 zł, zastępuje się kwotą 15.955.934,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.475.893,00 zł, zastępuje się kwotą 3.510.493,00 zł,

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 18.764.698,00 zł zastępuje się kwotą 18.850.298,00 zł”

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.475.893,00 zł, zastępuje się kwotą 3.510.493,00 zł

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 2.982.000,00 zł zastępuje się kwotą 3.007.000,00 zł

§ 4

w § 7 wyrazy ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy

w kwocie – 81.500,00 zł, zastępuje się kwotą 89.200,00 zł

w tym dla Stowarzyszeń w kwocie 58.700,00 zł, zastępuje się kwotą 66.400,00 zł

Wielkość dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-29 11:20
Załącznik
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1836
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 12:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160931
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony