Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 12/04
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 09 września 2004 rokuObradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 6 członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik
nr 1 )
Ponadto w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorz Mazurek oraz Dyrektorzy Placówek Oświatowych.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik
Nr 2 )
Tematem spotkania była ocena stanu przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005. Spotkanie to planowane było na miesiąc sierpień
ze względów organizacyjnych odbyło się we wrześniu.
Przewodniczący powitał wszystkich uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący poprosił Dyrektorów szkół o przedstawienie informacji na temat w/w.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie – szkoła jest dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2004/2005. Kadra nauczycielska wykwalifikowana. W szkole podstawowej uczy się 166 dzieci i 20 dzieci
w klasie 0. Zatrudnionych jest 15 nauczycieli.
Jest uruchomiona świetlica szkolna, gdzie dzieci mogą przebywać podczas oczekiwania na autobus szkolny. Poza tym do pracy w świetlicy został zatrudniony nauczyciel.
W szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne / 4 godz. /.
Przeprowadzono takie inwestycje jak:
- wymiana pieca w kotłowni na miałowy,
- remont dachu na sali sportowej i zapleczu,
- wymiana podłogi na korytarzu,
- malowanie 3 izb lekcyjnych i biblioteki szkolnej,
- w trakcie uruchamiania jest pracownia komputerowa została zrobiona nowa instalacja elektryczna, po 15 września będą montowane komputery,
- do uruchomienia jest przygotowywana kuchnia szkolna, gdzie będą wydawane gorące posiłki.
Warunki pracy w szkole są bardzo dobre.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Chalinie – szkoła jest dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć szkolnych. Kadra nauczycielska zabezpieczona w 100%. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli w pełnym wymiarze pracy, 6 uzupełnia etat w innych szkołach, 3 w niepełnym wymiarze pracy.
Do szkoły uczęszcza 150 uczniów, z tego 2/3 jest dowożona.
Został wymieniona podłoga / koszty usługi pokryła rada rodziców / oraz wymieniono drzwi w domu nauczyciela.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu n/W – do przedszkola uczęszcza 40 dzieci w grupie 5-ciolatków i 3-4rolatków. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 3 osoby obsługi. Warunki po wymianie ogrzewania są bardzo dobre, natomiast problemem na dzień dzisiejszy jest przeciekający dach.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokowie – do szkoły uczęszcza 44 uczniów. Są to klasy łączone w czterech oddziałach poza klasą szóstą. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli w tym: 5 w pełnym wymiarze godzinowym, 2 osoby uzupełniają etat i 1osoba ma niepełny wymiar godzinowy.
W szkole wymieniono okna, zostanie wymieniony również piec do c. o.
na miałowy. Szkoła została dobrze przygotowana do zajęć w roku 2004/2005.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dyblinie – do szkoły uczęszcza 80 uczniów, zatrudnionych jest 12 nauczycieli w tym 8 mianowanych, 2 dyplomowanych
i 2 kontraktowych. Przed rozpoczęciem roku szkolnego pomalowano okna
i podłogi.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płomianach – w szkole są dwa oddziały, klasy są łączone. Nauczyciele zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami. Został przeprowadzony remont biblioteki szkolnej, planowane jest malowanie sal.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – w naszej szkole uczy się 355 uczniów z tego 41 w klasie 0. zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym roku szkolnym do pracy został przyjęty nauczyciel Wychowania Fizycznego. Wykonano remonty:
- wymiana okien w 6 pomieszczeniach,
- konserwacja dachu,
- konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- trwa remont instalacji elektrycznej,
- pomalowano szatnie, kuchnię, świetlicę, pokój nauczycielski,
- wykonano częściowy remont parkietu na sali gimnastycznej.
Szkoła została dobrze przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. Dyrektor szkoły podziękował Panu Grzegorzowi Mazurkowi – Dyrektorowi ZOS za zorganizowanie Poradni Logopedycznej w Dobrzyniu.
Poruszył również kwestię dożywiania, chodzi o to, aby dożywianie mogło być uruchamiane już we wrześniu, a nie w późniejszym czasie.
Grzegorz Mazurek – tematem dożywiania zajmuje się pani kierownik MGOPS. Jest to uzależnione od otrzymania dotacji jaka na ten cel jest przekazywana. Pieniądze otrzymuje MGOPS z Urzędu Wojewódzkiego i dlatego jest to
w czasie wydłużone.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu n/W – do szkoły uczęszcza 220 uczniów. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli w tym 9 w niepełnym wymiarze godzin. Od tego roku szkolnego zatrudnionych zostało 3 nauczycieli / j. niemiecki, ksiądz katecheta oraz matematyka /. Uczniowie dojeżdżający maja zapewniona świetlicę szkolną, problemy szkolne rozwiązuje pedagog szkolny. Problemem jest mała sala gimnastyczna, a szkoła liczbowo jest największa
w gminie, klasy mamy bardzo liczne. Budowa sali gimnastycznej na pewno rozwiązała by ten problem. Muszę wspomnieć również o braku pokoju dyrektora. Mamy zamiar zaadaptować pomieszczenia w piwnicy. Został wykonany generalny remont łazienki szkolnej.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krojczynie – w szkole uczy się 153 uczniów, klasy są bardzo liczne. Zatrudnionych jest 16 nauczycieli: 8 w pełnym wymiarze pracy, pozostali uzupełniają etat w szkole podstawowej.
Remonty wykonane:
- naprawa dachu,
- trwają prace przy wymianie blacharki w domu nauczyciela,
- pomalowano klasy.
Mamy ciężka bazę lokalową, wiem, ze Koleżanka Chęcka ma oddać mieszkanie i w związku z tym chciałabym przeznaczyć to pomieszczenie na archiwum. Brak jest zaplecza gospodarczego. Szkoła była przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krojczynie – do szkoły uczęszcza 219 uczniów. Jest 11 oddziałów, 11 dzieci w oddziale przedszkolnym. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli: 14 w pełnym wymiarze i 6 w niepełnym wymiarze godzinowym. W tym roku szkolnym został przyjęty nauczyciel od sztuki. 151 uczniów jest dowożonych, około 56 uczniów objętych dożywianiem w szkole. Mamy niewystarczająca pomoc logopedyczną.
Remonty wykonane:
- kapitalny remont parkietu na sali gimnastycznej / ok. 16.000 zł koszt /,
- pomalowano 6 sal lekcyjnych,
- naprawa i przegląd instalacji elektrycznej.
Będzie pomalowany hol szkolny oraz przeprowadzona obróbka blacharska
na części budynku.
Przewodniczący komisji podziękował wszystkim dyrektorom za przedstawienie informacji dotyczącej przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
Członkowie komisji mieli okazję zobaczyć wszystkie obiekty placówek oświatowych byli zapoznani z ich strukturą i warunkami w związku z tym pytań nie było.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie zwrócił się z prośbą do komisji
o pomoc w uruchomieniu NEOSTRADY. Zmniejszyło by to koszty w związku z korzystaniem z internetu.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1786
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153475
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony