Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 13/04
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 06 września 2004 roku


Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W spotkaniu uczestniczyło 7 członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).
Poza tym w spotkaniu uczestniczyli: Czesław Bender – Burmistrz Miasta
i Gminy, Zofia Jóźwiak – Kierownik referatu ds. Rozwoju Gospodarczego
i Urbanistyki oraz Roman Składanowski – insp. ds. Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska
Przewodniczący komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący wyjaśnił, że jest to spotkanie zaległe z miesiąca sierpnia. Temat dotyczył realizacji środków budżetowych za I półrocze 2004 r. przeznaczonych na zadania inwestycyjne w dziale 010 Rolnictwo.
Pan Roman Składanowski - insp. ds. Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska zapoznał wszystkich uczestników spotkania
z inwestycjami, które zostały rozpoczęte. Inwestycja melioracyjna Chalin –Ruszkowo II została przeprowadzona melioracja użytków rolnych polegająca melioracji gruntów rolnych na powierzchni 52,25 ha.
Ta inwestycja była rozpoczęta 10 października 2003 r., a zakończona 18.05.2004 r. Wartość zadania wynosiła 365.407,98 zł w tym środków PZMiUW we Włocławku było 80% tj. 292.326,32 zł. Urząd partycypował w kosztach wysokości 20% tj. 73.081,58 zł, w tym w 2003 r. kwota została przeznaczona w wysokości 20.000 zł, natomiast w 2004 r. wyniosła 53.081,58 zł. Wykonawca było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego „Melbud” z Sierpca. Wykonawca dał 36 miesięcy gwarancji.
Planowane są w 2004 r. inwestycje Chalin – Ruszkowo 1 oraz Chalin - Ruszkowo 3.
Przewodniczący podziękował Panu Składanowskiemu za przedstawienie informacji. Pytań do tego zagadnienia nie było.
Następnie głos zabrała Pani Zofia Jóźwiak kontynuując wydatki inwestycyjne
w dziale 010 Rolnictwo. Należą do nich :
- zakup odmanganiacza,
- zakup pompy dla Chalina
- budowa wodociągu Chalin,
- agrochemiczna obsługa rolnictwa i badanie gleb
Pan Bogdan Żuchowski – członek komisji zapytał czy jest możliwość poprawy ciśnienia wody w ujęciu sieci Grochowalsk. Podczas słabych opadów wody jest to bardzo uciążliwe taka sytuacja miała miejsce w roku 2003.
Czesław Bender – Burmistrz odpowiedział, że wszystko zależy od tego jaka jest moc pompy.
Grzegorz Zych – członek komisji powiedział, że to dotyczy również Michałkowa i jest za tym aby przyłącze zrobić do Chalina co automatycznie odciążyło by Dobrzyń.
Krzysztof Jankowski – członek komisji zapytał Burmistrz czy jest możliwość przyłączenia do ujęcia wody trzech gospodarstw w Grochowalsku. Dotyczy
to rodzin Kozłowskich, Pietrzak i Szczepańskich.
Czesław Bender – myślę, że nie będzie przeszkód. Rozważymy tę sprawę. Trzeba będzie zrobić dokumentację i wówczas będzie wiadomo jak to wygląda.
Pytań więcej nie było. Na tym spotkanie zakończono.

Protokółowała:
Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1526
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4930557
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony