Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                     Uchwała Nr  XXIX/164/2013                                       

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 września 2013 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń   nad Wisłą  na lata 2013–2020

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

 W uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXII/124/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku,

- w uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXV/142/2013 z dnia 26 marca 2013 roku

- w uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXVII/158/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku

- zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmieniają się załączniki nr 1 i 2 do uchwały  

W załączniku nr 1 zmiany polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet Miasta i Gminy na 2013

W załączniku nr 2 wprowadza się nowe oraz zmienia się przedsięwzięcia..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1191
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-03 09:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168564
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony