Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

      UCHWAŁA NR XVII/64/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/234/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i gimnazja funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r.w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zm.),

uchwala się , co następuje :

§1

1. W uchwale Nr XLII/234/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Źródłami dochodów jednostek, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są :

1) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki.

2) Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej uzyskane od uczniów jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą.

3) Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej uzyskane od pracowników jednostki.

4) Odpłatność za dożywianie innych osób korzystających ze stołówki szkolnej.

5) Dochody uzyskane za korzystanie ze stołówki i znajdujących się w niej urządzeń przez osoby  trzecie.

6) Środki pomocy społecznej na dożywianie dzieci.

7) Wpływy uzyskane z imprez .

8) Odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonym przez jednostki.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz dyrektorom jednostek budżetowych wymienionych w §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 895
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-08-27 11:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153643
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony