Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII/44/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c”, art.. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami),

 

Rada Miejska

Uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych)  na sfinansowanie zadania inwestycyjnego po nazwą „ Przebudowa drogi gminnej 17004  C Chudzewo- Kamienica w m. Lenie Wielkie”.

Kredyt należy zaciągnąć w banku z zachowaniem kryterium konkurencyjności tzn. należy wybrać bank proponujący najkorzystniejsze warunki.

2.      Spłata kredytu nastąpi w latach: od 2012 r. do 2018 r.

§ 2

Kredyt zostanie zabezpieczony wekslem In blanco.

§ 3

Zaciągnięte zobowiązanie finansowe, określone w § 1 uchwały zostanie w całości pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy – udziału w podatkach dochodowym od osób fizycznych.

§ 4

Traci moc Uchwały Nr VI/39/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-25 12:04
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-25 12:51
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1237
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4933656
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony