Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXI/130/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 24 czerwca 2005r.


w sprawie: określenia dziennej stawki opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ()tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.Nr 9 poz 84 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:


§ 1


Ustala się na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą wysokość dziennej stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej prowadzących sprzedaż za każdy dzień w kwocie 0,50 zł(słownie: pięćdziesiąt groszy)

§ 2


Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż z ręki, kosza, wiadra.

§ 3


Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4


Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6


Traci moc uchwała Nr XIX/89/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie opłaty targowej i uchwała zmieniająca Nr XXIII/138/96 z dnia 12 grudnia 1997 roku.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-06 13:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-07 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1922
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-07 09:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161062
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony