Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 07/07

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20.03.2007 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 249, poz. 2104), art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1

Realizując Uchwałę Nr XXW148/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok wraz z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. DOCHODY

Plan-18.218.742,00 zł Wykonanie - 18.433.766,00 zł

1. Dochody własne

Plan-4.347.282,00 zł Wykonanie - 4.566.923,00 zł

2.   Dochody wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami

Plan - 5.594.475,00 zł Wykonanie - 5.589.859,00 zł

3.   Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan-90.981,00 zł Wykonanie - 91.789,00 zł

4.   Subwencja ogólna

Plan-8.276.985,00 zł Wykonanie - 8.276.985,00 zł z tego:

           Część podstawowa Plan-2.305.595,00 zł Wykonanie - 2.305.595,00 zł

           Część oświatowa Plan-5.885.396,00 zł Wykonanie - 5.885.396,00

II. WYDATKI

Plan-19.900.696,00 zł Wykonanie - 19.178.054,00 zł w tym:

1.     Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami

Plan - 5.594.475,00 zł Wykonanie - 5.589.859,00 zł

2.          Wydatki     na     realizację     zadań     określonych     w     programie     profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Plan-90.981,00 zł

Wykonanie-86.813,00 zł

III.    W wydatkach w pkt. II wyodrębnia się:

Wydatki bieżące

Plan-17.479.048,00 zł Wykonanie - 16.756.407,00 zł

Wynagrodzenia

Plan-6.133.694,00 zł Wykonanie - 6.029.607,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń Plan-2.117.136,00 zł Wykonanie - 2.037.946,00 zł

Dotacje przekazane samorządom

Plan-92.200,00 zł Wykonanie - 89.500,00 zł

Obsługa długu

Plan-45.287,00 zł Wykonanie - 15.966,00 zł

Wydatki majątkowe

w tym:

Wydatki inwestycyjne Plan-2.532.797,00 zł Wykonanie - 2.421.648,00 zł

IV.    Deficyt budżetowy

Plan -(-) 1.681.954,00 zł Wykonanie - (-)744.288,00 zł

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-05 10:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-05 10:18

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2785
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-05 10:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5207035
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony