Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                          REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

                       SZKOŁY  PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W  KROJCZYNIE  W  KROJCZYNIE

 

1. Biblioteka  szkolna  jest  pracownią  służącą  do  realizacji potrzeb  i  zainteresowań 

    uczniów,  zadań  dydaktycznych  i  wychowawczych  szkoły,  doskonaleniu  pracy

    nauczycieli  oraz  popularyzowaniu  wiedzy   pedagogicznej  i  wiedzy  o  regionie

    wśród  rodziców.

    Z  biblioteki  mogą  korzystać  uczniowie,  nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły.

    W  pomieszczeniach  biblioteki szkolnej :

·  są  gromadzone  i  opracowywane  zbiory  biblioteczne,

·  korzysta  się  ze  zbiorów  i  wypożycza  zbiory,

·  prowadzi  się  przysposobienie  czytelniczo - informacyjne  uczniów  w  grupach 

        lub  oddziałach.

    Biblioteka  jest  czynna  w  godzinach  wyznaczonych  przez  dyrektora  szkoły.

2. Czytelnik  zobowiązany  jest  do :

·  zachowania  ciszy  i  porządku,

·  szanowania  wypożyczonych  książek,

·  zachowania  terminu  zwrotu  książek / 2  tygodnie /,

·  rozliczenia  się  z  biblioteką  przed  końcem  roku  szkolnego w  terminie

        wyznaczonym przez  bibliotekarza.

3. Zakres  czynności  bibliotekarza :

·  ponosi odpowiedzialność  materialną  za  stan  majątkowy  biblioteki / zgodnie

         z  protokołem  zdawczo - odbiorczym /,

·  opracowuje  plan  pracy biblioteki  szkolnej,

·  prowadzi wypożyczanie  zbiorów  dla  klas  I  -  III,

·  odpowiada  za  prowadzenie  programu  „ Przysposobienie  czytelnicze „ w  klasach 

    I  - III,

·  współpracuje  z  nauczycielami / szczególnie  języka  polskiego /,  wychowawcami

    i  rodzicami  w/ w klas,

·  przygotowuje  analizę  stanu  czytelnictwa  na   posiedzenia  rady  pedagogicznej

    /  dwa  razy  w  ciągu  roku  szkolnego  /,

·  przygotowuje  i  przeprowadza  imprezy  i  konkursy  czytelnicze  zgodnie

    z  opracowanym  planem  pracy  na  dany  rok  szkolny,

·  dokonuje  zakupu  książek  i  nagród,

·  wpisuje  / odpisuje / zbiory  do  księgi  inwantarzowej  biblioteki,

·  opisuje  rachunki,

·  uzgadnia  stan  majątkowy  z  dyrektorem  szkoły,

·  rejestruje  książki  zagubione  i  odkupione przez  uczniów,

·  prowadzi  dokumentac

·  dziennik  biblioteki,

·  księgi  inwentarzowe,

·  rejestr  czytelników,

·  statystyki  dzienne  i  miesięczne  wypożyczeń.

·  przygotowuje  księgozbiór  do  inwentaryzacji,

·  bierze  udział  w  spisie  kontrolnym  księgozbioru,

·  czuwa  nad  ładem  i  porządkiem  w  bibliotece,

·  używa  pieczęci  „  Biblioteka  Szkoły  Podstawowej  w  Krojczynie  „.

 

 

                     Bibliotekarz  :                                                          Dyrektor :

  • opublikował: Agnieszka Zaborowska
    data publikacji: 2005-07-29 08:48
  • zmodyfikował: root
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-03 10:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2901
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-03 10:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169664
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony