Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI/31/07

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisła

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej w Mokowie

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

uchwala się, co następuje

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2007 roku Szkołę Podstawową w Mokowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, wyrażonej postanowieniem Nr DW.4282-14/07/AG z dnia 22 marca 2007 r.

§ 2.

Uczniowie likwidowanej szkoły będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej
w Chalinie.
 

§ 3.

Dokumentację przebiegu nauczania przejmuje Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy, będące organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 4.

Dokumentację szkoły, z wyjątkiem wymienionej w § 3, przejmuje Burmistrz Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą, będący organem prowadzącym szkołę.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2007 roku i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-29 10:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1857
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-29 10:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony