Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXII/104/2016

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za dostawę wody” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, Gmina Wielgie

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 139 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2015, poz.1515 ze zm.) oraz art.219 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe na okres od 01-03-2016 r. do 31-05-2016 r. zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia w miejscowości Zaduszniki gm. Wielgie w przedziale zużycia wody do 10 m3 na jednego odbiorcę na miesiąc w wysokości po 0,65 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody.

Do w/w dopłaty doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2.Dopłata , o której mowa w §1, będzie przekazana za okres trzech miesięcy w formie dotacji przedmiotowej, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński , ul.22-go Stycznia 3, w Dobrzyniu nad Wisłą po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody za wymieniony okres.

 

§ 3. Określa się źródło finansowania dopłaty – budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

drukuj ()

  • data wytworzenia: 2016-02-02
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-02-02 15:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 09:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1405
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-18 09:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162843
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony