Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszkiw Krojczynie

1.                  Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie oraz Publicznego Gimnazjum  im. Jana Pawła II  w Krojczynie.

2.                  Obiady wydawane są dla:

a.            uczniów wnoszących opłaty indywidualne,

b.           uczniów, których dożywianie dofinansowuje MGOPS,

c.            dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

3.                  Posiłki wydawane są w godzinach  od 9.00 do 12.00

     godzina:  9.00–9.10 – herbata  kl. III

                       9.10- 9.20 – herbata kl. II

                       9.20- 9.40 -  herbata kl. I i 0.

                 9.40 -9.50 – herbata kl. IV - VI  + gimnazjum                                                                                           godzina: 10.20 – 10.30 – zupa dla klas 0 –III,

                      10.35 – 10.50 – zupa dla klas IV – VI

      godzina:  11.30 – 11.45 – zupa dla uczniów gimnazjum.

 

4.Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie się stołować. Opłaty należy dokonywać   u intendentki. Brak terminowej płatności powoduje niemożność przygotowania obiadu.                                                                           

 5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

6. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).  

7. W przypadku nieobecności ucznia w szkole do chwili dostarczenia informacji  o niemożliwości korzystania z posiłku z przygotowanego posiłku może korzystać rodzeństwo ucznia lub inni chętni uczniowie.               

8.  W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić  intendenta. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w pierwszym dniu nieobecności ucznia odpisy za posiłek dokonywane będą  od trzeciego dnia nieobecności. Koszt niewykorzystanych  posiłków odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc. Listy odpisów będą co miesiąc udostępniane u intendenta.

 

9. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dzień wcześniej.                                                   

10. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim, obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia.                          

11.Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego miesiąc od, którego nastąpi rezygnacja.                                                                                                       

 12.Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek  w szatni, tornistrów przed stołówką.

13.Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami szkoły podstawowej sprawuje nauczyciel: świetlicy, dyżurny lub wychowawca zatrudniony w szkole podstawowe zgodnie z grafikiem dyżurów. Nadzór nad uczniami gimnazjum  sprawuje nauczyciel zatrudniony w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie wyznaczony przez dyrektora gimnazjum.

14.Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

15. Podczas spożywania posiłku nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań. 16. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

17.Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład  i porządek. 18. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące. 19.W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis dotyczący danego dnia oraz godziny spożywania posiłków.

20. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2009  r.

 Powyższy regulamin uzgodniono z Dyrektorem Publicznego Gimnazjum                 im. Jana Pawła II w Krojczynie.

 

 

 

 

  • opublikował: root
    data publikacji: 2011-11-03 10:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1192
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-03 10:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200750
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony