Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr F.N.0050.39.2014

 

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 27 października 2014 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2014 rok

 

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt. 4 uchwały Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku

zmienionym:

- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku

- uchwałą Nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2014 roku,

- uchwałą Nr XXXVIII/208/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2014 roku,

-zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2014 roku

- uchwałą Nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014 roku,

-zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lipca 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 lipca 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.29.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 sierpnia 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.31.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2014 roku

- uchwałą Nr XL/222/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.33.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.36.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2014 roku

- uchwałą Nr XLI/225/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 października 2014 roku

-zarządzeniem Nr F.N.0050.38.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 października 2014 roku

 

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych. w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 199.664,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 16.699,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 8.980,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, 10.103,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz w dziele 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

§ 2

 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 236.466,32 zł. Ostateczna kwota dochodów 29.999.487,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.339.465,66 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 660.022,00 zł.

 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.720.109,62 zł - załącznik nr 3.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 236.466,32 zł. Ostateczna kwota wydatków – 31.108.941,66 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 28.528.788,66 zł, w tym na:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.953.656,06 zł,

 2. Dotacje 1.350.001,00 zł,

 3. wydatki na obsługę długu 160.819,00 zł,

 1. wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 2.580.153,00 zł.

 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.720.109,62 zł – załącznik nr 3A.

 

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-12-01 08:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 814
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-01 09:02

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5207176
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony