Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr F.N.0050.15.2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28.03.2011 r.

 

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

 

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. z późn. zm.), art. 13 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Realizując Uchwałę Nr V/23/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok wraz z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

 

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1.    Dochody budżetowe plan – 25 906 280,00 wykonanie – 24 710 337,50 tj. 95,38 %

2.    Wydatki budżetowe plan –  25 517 110,00 wykonanie – 24 163 948,73 tj. 93,39 %.

3.    Planowane nadwyżka – 389 170,00   wykonana nadwyżka – 546 388,77                               Różnica157 218,77

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1.    Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

Dotacje plan – 3 752 894,00 wykonanie – 3 739 885,85

Wydatki plan – 3 752 894,00 wykonanie - 3 739 885,85

2.    Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

Wpływy plan – 109.000,00, wykonanie – 109.927,94

Wydatki plan – 109.000,00, wykonanie – 104.844,99

3.    Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Dochody – 23.500,00 – wydatki – 17.395,02

 

§ 2

 

 1.    Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

2.    Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

3.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-15 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 965
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-14 15:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173814
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony