Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V/18/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2007roku

 

 

w sprawie:

Na podstawie art. 41

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.

uchwala się, co następuje:

ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
(tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

 

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 wg załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVII/151/ 06 z dnia 28 lutego 2006 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ( )

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 12:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-28 12:41
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 12:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1932
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-28 12:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180533
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony