Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXII/151/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: uchylenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady
i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/97/08 i Nr XIV/96/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 ze zm.) oraz
art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1


Uchyla się Uchwałę Nr XIV/97/98 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia
14 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Uchwałę Nr XIV/96/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1233
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4930163
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony