Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                       UCHWAŁA  Nr XI/48/2015

                                                RADY  MIEJSKIEJ  DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

                                                          z dnia 15 maja 2015 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

 

   Na podstawie art. 18 a ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. , o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zmianami )

 

Uchwala się, co następuje:

                                                  § 1

Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie :

  1. Sławomir Kowalewski- Przewodniczący
  2. Jacek Augustowski – za- Przewodniczącego
  3. Maria Waśko – członek

 

                                                  § 2

Traci moc uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

                         

                                                  § 3

                                 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 797
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-07-15 11:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155872
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony