Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 14/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 15 września 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami oraz §8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/O 1 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:


§1

W uchwale Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2004 roku,

- w uchwale Nr XII/62/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2004 roku,

- w uchwale Nr XIII/68/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2004 roku,

- w zarządzeniu Nr 6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2004 r,

- w zarządzeniu Nr 8/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2004 r,

- w zarządzeniu Nr 10 A/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 czerwca
2004 roku,

- w uchwale Nr XIV/76/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 czerwca 2004 r.,

- w zarządzeniu Nr 12/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia
2004 roku,

- w uchwale Nr XV/77/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§2

w §1 wyrazy „ ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę l3.209.373 zł, zastępuje się kwotą 13.229.800,00 zł”.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.600.198,00 zł, zastępuje się kwotą 1.620.625,00 zł.

§3

w §2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.781.439,00 zł, zastępuje się kwotą 13.801.866,00 zł”.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 09:38
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr14/04 z dnia 15.09.2004 r. Dochody
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
852Pomoc społeczna1.479.210
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.20.427933.212
2010Dotacje celowe20.427920.577
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.
52.50052.500324.517
2010Dotacje celowe52.500272.017
2030Dotacje celowe52.50052.500
85219Ośrodki pomocy społecznej97.13397.133145.700
2010Dotacje celowe97.13348.567
2030Dotacje celowe97.13397.133
Razem:170.060146.63313.229.800
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 09:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-15 09:40
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 14/04 z dnia 15.09.2004 Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
750Administracja6136132.383.453
75095Pozostała działalność61361340.000
4210Materiały i wyposażenie6131.887
4430Różne opłaty i składki6135.393
801Oświata i Wychowanie13.00013.0007.111.609
80101Szkoły Podstawowe
7.0007.0004.356.617
4210Materiały i wyposażenie2.000318.264
4260Energia5.00074.100
4270Zakup usług remontowych7.000157.300
80110Gimnazja6.0006.0001.957.741
4210Materiały i wyposażenie
1.000156.000
4260Energia6.00032.600
4270Zakup usług remontowych5.00030.300
852Pomoc społeczna20.5551281.722.500
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego20.555128933.212
3110Świadczenia społeczne20.427875.125
4210Materiały i wyposażenie1287.307
4430Różne opłaty i składki128128
Razem:34.16813.74113.801.866
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 10:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-15 10:47
Uzasadnienie

Dz. 801 — Oświata i wychowanie
Przeniesienie między paragrafami wydatków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krojczynie, spowodowane jest pracami remontowymi dachu i awarią sieci wodociągowej.

Dz. 852 — Pomoc społeczna

Rozdział 85212
Zwiększenie — 20.427 zł - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych
Rozdział 85214 i 85219
Zmiany 2010 na 2030 — dokonano w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Pozostałe zmiany między paragrafami spowodowane jest zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 11:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1522
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-15 11:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3060204
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-23 09:04

Stopka strony