Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR F.N.0050.30.2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 8 maja 2015 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2015 rok

 

          Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt. 3 uchwały Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym uchwałą  Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku

zmienionym:

 

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku,

-Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,

-Uchwałą IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku,

-Zarządzeniem nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2015 roku,

-Zarządzeniem nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku,

- Uchwałą X/43/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą         z dnia 29 kwietnia 2015 roku

 

Dokonać  zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w kwocie 13.560,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP”, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 30,22 zł   z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków         w trakcie realizacji budżetu.

§ 2

  1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 13.590,22 zł. Ostateczna kwota dochodów 26.459.809,01 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.140.871,41 zł

2) dochody majątkowe w kwocie  318.937,60 zł.

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.343.279,76 zł –załącznik nr 3.           
  1. Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 13.590,22 zł. Ostateczna kwota wydatków –  29.329.646,41 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.139.768,41 zł, w tym na: 

  1.   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        13.033.800,35 zł,
  2.  Dotacje                                                                          1.244.845,00 zł,
  3. wydatki na obsługę długu                                                       120.000,00 zł,

wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości                                3.189.878,00 zł.

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.343.279,76 zł – załącznik nr 3a.

 

                                                                § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 912
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-13 08:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159052
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony