Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                                                             

UCHWAŁA NR XVII/66/2015

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  24 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuje się zespół w składzie:

 

1)    Raszkiewicz Grzegorz, przewodniczący zespołu;

 

2)    Mierzejewski Mirosław , zastępca przewodniczącego zespołu;

 

3)    Jaworski Wiesław, członek zespołu;

 

4)    Kołaczyński Marek, członek zespołu;

 

 

2.    Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz.133, poz. 509)

3.    Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

§ 2.

1.    Uchwała podlega w sposób zwyczajowo przyjęty podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 840
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-08-27 11:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180847
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony