Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXI/142/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 28 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, za każdą godzinę udziału w wysokości:

 akcja – 10 zł

szkolenie – 4 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 listopada 2008 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:48
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1261
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155997
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony