Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                                                                                                                            

 

Uchwała  Nr XVIII/126/08

Rady  Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą 
z dnia 14 listopada  2008 roku

 

w  sprawie: obniżenia średniej  ceny  skupu  żyta stanowiącej podstawę wymiaru                                          podatku  rolnego  na   2009r.

 

 

                  Na podstawie  art.18  ust.2  pkt 8  Ustawy  z  dnia  08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku  Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 6  ust.2 i  3  ustawy z  dnia  15 listopada  1984r.  o  podatku  rolnym (Dz.U. z 2006r, Nr 136 poz. 969 z późn. zm.)   oraz  na podstawie  Komunikatu Prezesa Głównego  Urzędu   Statystycznego  z dnia 17 października  2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych   trzech kwartałów  2008r. (Monitor Polski Nr 81 poz.717) 

 

 

uchwala się,   co  następuje:

 

§ 1

 

Obniża  się  cenę  skupu żyta  z  kwoty  55,80 zł  za  1 dt  do  kwoty  39,00 zł za 1 dt  stanowiącą  podstawę wymiaru podatku rolnego  na  2009r.  na obszarze miasta i gminy.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmiy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Traci  moc  Uchwała  Nr XI/77/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z  dnia  23 listopada   2007 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru  podatku rolnego za 2008r.

 

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  01 stycznia 2009 r.  i  podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-12-04 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1334
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-04 14:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157717
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony