Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIX/214/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm. /, oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych /tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm. /

uchwala się, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniem  finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Panu Ryszardowi Dobieszewskiemu za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy za 2013 rok i sprawozdania Finansowego oraz po zapoznaniu się z opinią RIO pozytywnie w oceniła wykonanie budżetu, co zostało zawarte w uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia … roku i opinii do tej uchwały.

Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z załącznikami uchwały Komisja Rewizyjna zaopiniowała w/w pozytywnie.

Wyciąg z protokółu z głosowania Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie przyjęcia uchwały Rady Miejskiej Nr ……………… sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2013 rok
z dnia … roku.

Ustawowy skład rady 15 radnych, na sesji obecnych było … radnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało - … radnych

Przeciw było – …

Wstrzymało się od głosu - …

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-07-23 12:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 824
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-23 12:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156020
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony