Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 60/01 z dnia 21 września 2001 roku Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

w sprawie: zmian w budżecie

Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach Publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr 15/126/2000 Rady miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2000 roku po zaopiniowaniu przez Komisję budżetu finansów i rozwoju gospodarczego w dniu 20 września 2001 roku

Zarząd Miasta i Gminy uchwała,
co następuje:


I. W uchwale:

- Nr 15/126/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2000
roku,

- Nr 16/141/2001 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 marca 2001
roku,

- Nr 17/145/2001 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 kwietnia 2001
roku,

- Nr 18/151/2001 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 14 sierpnia 2001
roku

- Nr 50/0 1 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 31.05.2001 roku

- Nr 52/01 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19.07.2001 roku

- Nr 59/0 1 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29.08.200 1 roku

wprowadza się zmiany:

II. W §1 wyrazy „Ustała się dochody budżetu miasta i gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę ld.676.”752 zł zastępuje się kwotą 10.698.066 zł”

III. W §2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu miasta i gminy zgodnie
z załącznikiem Nr 2 na kwotę 11.400.023 zł zastępuje się kwotą
11.421.337 zł”

- w pkt 2 wyrazy „w wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia się:
dotacje z budżetu w kwocie 1.078.088 zł zastępuje się kwotą 1.099.402 zł”

IV. Przenosi się wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej wg załącznika nr 1

V. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-07 08:28
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 60/01 z dnia 21.09.2001 rok Dochody
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa9.81419.251
75108Wybory do sejmu i senatu9.81415.616
2010Dotacje celowe z budżetu państwa9.81415.616
853Opieka społeczna11.500936.208
85316Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne11.500101.100
2010Dotacje celowe z budżetu państwa11.500101.100
21.31410.698.066
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-07 08:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-07 08:32
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60/01 z dnia 21.09.2001r Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa10.68119.251
75708Wybory do sejmu i senaty86715.616
4210Zakup materiałów i wyposażenia8082.610
4410Podróże służbowe krajowe808192
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych2.0009.184
801Oświata i wychowanie2.0002.0005.509.209
80110Gimnazja2.0002.0001.152.016
4210Materiały i wyposażenie2.000101.790
4410Podróże służbowe 2.0006.500
853Opieka społeczna11.5001.066.208
85316Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne11.500101.100
3110Świadczenia społeczne11.500101.100
11.400.023
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-07 08:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-07 08:37
Uzasadnienie:

Dz. 751 — Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji nr 12/2001 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 14 września 2001 roku na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP — 9.814,00 zł

Dz. 853 — Zwiększa się dochody i wydatki na podstawie decyzji z dnia 11.09.01 Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-07 08:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1459
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-07 08:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3056163
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony