Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXVIII/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 lipca 2013 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziewiątej, a zakończono o godzinie dziesiątej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnymi ma status sesji nadzwyczajnej. W obradach uczestniczyło: 13 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek burmistrza.

 

do punktu 2 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2013 rok omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zmiana nazewnictwa trzech inwestycji:

 1.  „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Płomiany – Skaszewo” na „Przebudowę drogi gminnej Lenie Wielkie – Płomiany, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej”. Zmiana nazwy zadania konieczna jest, ponieważ na mapach geodezyjnych nie występuje nazwa obrębu geodezyjnego Skaszewo tylko Lenie Wielkie, w związku
  z tym w projekcie budowlanym należało posłużyć się tą nazwą.
 2. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kisielewie” na „Przebudowę drogi gminnej w Kisielewie, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej”.
 3. „ Budowa chodnika przy ulicy Robotniczej” na „Przebudowę ulicy Robotniczej w Dobrzyniu nad Wisłą”. Zmiana nazwy jest konieczna, ponieważ pas drogowy zostanie przebudowany z wygospodarowaniem terenu pod chodnik  i parking.

Zmniejszenie 21.000,00 zł – inwestycji „Przebudowę drogi gminnej Lenie Wielkie – Płomiany, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej” (pozostaje 679.000,00 zł),  z przeznaczeniem na:

 1. Kosiarkę traktorek z koszem dla Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki  w Dobrzyniu nad Wisłą – 10.000,00 zł.
 2. Zakup pieca C.O. dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą – 10.000,00 zł.
 3. Wykonanie 10 kart zabytków – 1.000,00 zł

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie 1.000,00 zł – Środki ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie rejsu po Wiśle dla dzieci z najuboższych rodzin.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana zadania inwestycyjnego „Zakup kosiarki – miniciągnik” na zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarki traktorek” – 7.000,00 zł oraz zakup kosiarki listwowej – 3.000,00 zł, nie z inwestycji, ale ze środków bieżących.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na rok 2013 i zarządził głosowanie.

Za - 13,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

do punktu 3

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej ósmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Jolanta Lewandowska                                             Henryk Domeradzki                

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-16 08:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 688
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 08:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159114
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony