Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała nr XXII/125/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2012 rok, przyjętym uchwalą Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012 roku

zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2012 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.7.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lutego 2012 roku

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.13.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2012 roku,

- Uchwałą Nr XV/82/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 roku

- Zarządzeniem nr F.N.0050.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.23.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 maja 2012 roku,

- Uchwałą Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2012 roku

- Zarządzeniem nr F.N.0050.27.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.28.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.31.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2012 roku,

- Uchwałą Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2012 roku

- Zarządzeniem nr F.N.0050.32.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.40.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.45.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.51.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 sierpnia 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.53.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2012 roku,

- Uchwałą Nr XVIII/101/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.54.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2012 roku,

- Uchwałą Nr XIX/101/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 października 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.60.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2012 roku,

- Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.61.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2012 roku

- Zarządzeniem nr F.N.0050.66.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 listopada 2012 roku

- Uchwałą Nr XXI/110/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.69.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 listopada 2012 roku

- Zarządzeniem nr F.N.0050.71.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 grudnia 2012 roku

 

ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 27.680.122,00 zł

- dochody bieżące w kwocie 26.579287,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.100.835,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.883.849,00 zł .

ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 26.554.137,00 zł

  1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

  1. wydatki bieżące w wysokości 26.113.167,00 zł, w tym na:

  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(razem POKL) 12.745.605,00 zł,

  2. Dotacje 659.532,00 zł,

  3. wydatki na obsługę długu 438.764,00 zł,

  1. wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości- załącznik nr 3 440.970,00 zł.

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.883.849,00 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 920
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-10 12:25

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168466
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony